This is an automatically generated PDF version of the online resource ukraine.mom-gmr.org/en/ retrieved on 2024/05/19 at 16:57
Global Media Registry (GMR) & Institute of Mass Information (IMI) - all rights reserved, published under Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International License.
Institute of Mass Information LOGO
Global Media Registry

Ринок медіа

Українська економіка була другою за розміром у СРСР, Україна займала значний масив важкої промисловості. Як і в інших пострадянських країнах, в Україні перехід до ринкової економіки не був легким. 90-ті роки були відзначені тим, що відбувалася значна приватизація важкої промисловості, яка відбувалася далеко не завжди добре і гладко, оскільки вказані часи відзначалися певним хаосом на фоні розвалу старої системи. Та невелика кількість осіб, що отримали контроль над великими промисловими об'єктами, здійснила значний ріст та стали основою для встановленого кола олігархів країни та розширили свій вплив на інші сектори, у тому числі фінансові, сільського господарства, послуг та медіа. Важливо відзначити, що журнал The Economist відніс Україну до першої п'ятірки країн так званого кумівського капіталізму, що можна назвати однією з головних характеристик української економіки (цей термін використовується для охарактеризування економіки, у якій існує тісний та нерозривний зв'язок між великим бізнесом та правлячою політичною елітою). Україні пощастило мати найродючішу землю, чорноземи, таким чином , сільське господарство є дуже потужним та важливим сектором економіки в Україні.

За даними Світового Банку валовий національний дохід України складає близько 112,5 мільярдів доларів США, а валовий національний дохід на душу населення за тими ж даними складає 2620 доларів США. Наразі мінімальна заробітна плата в Україні складає 1450 гривень - близько 55 доларів США; середня заробітна плата по Україні за різними підрахунками складає близько 200 доларів США.

Наразі економіка України переживає не найкращі часи. Це спричинено низкою факторів - втратою контролю над однією з індустріальних частин Схожу України, війною, анексією Криму та корупцією авжеж. Ще однією надважливою особливістю економіки України є значка частка тіньової економіки в країні, що може бути спровоковане як діючою податковою політикою держави, так і загальним середовищем  для ведення бізнесу, що склалося в Україні.

Український медіа ринок у повній мірі не став фінансово успішним, незалежним та плюралістичним сектором економіки. В основному засоби масової інформації залишаються збитковими і залежними від спонсорства їх власників, які у свою чергу, не розглядають свої медіа бізнеси в якості джерел прибутку, а швидше використовують їх як інструменти, для реалізації своїх політичні уподобань та захисту своїх економічних інтересів. Наталя Рябинська, українська вчена, яка описувала медіа сектор, зазначає, "що найбільш відомі власники ЗМІ в Україні є промисловими та фінансовими магнати з хорошими політичними зв'язками [чиї] основні інтереси знаходяться за межами сектору засобів масової інформації". Їх інтерес в контролі ЗМІ обумовлений "слабкістю державного впливу, неблагонадійністю відповідних інституцій, а також відсутність верховенства закону". Крім того, Рябинська демонструє відмінність між двома типами медіа власності в сучасній Росії, які можуть бути застосовані в Україні також: як з боку "внутрішньої", такі і з боку "зовнішньої" власності. Внутрішні власники, в першу чергу зацікавлені у фінансовому успіху і прибутковості їх медіа бізнесу», в той час як зовнішні власники зосереджуються на "їх політичному капіталі або в розвитку інших видів бізнесу, для яких вони потребують рекламної пропаганди та ресурсів засобів масової інформації." Таким чином, зовнішні власники намагатимуться контролювати контент набагато більше, ніж внутрішні власників. Інші джерела доходу для ЗМІ надходять з прихованої політичної та комерційної реклами, тобто джинси, платного контенту, який з'являється в якості звичайного журналістського матеріалу. Будь-яка інформація фінансового характеру у сфері медіа є максимально закритою та недоступною для загалу. Єдиною публічно доступною інформацією є загальноукраїнські дані щодо фінансів на ринку реклами.

Sources

The World Bank Database. Retrieved in October from: http://data.worldbank.org/indicator/NY.GNP.PCAP.CD?locations=UA&name_desc=true

24 Mar 2014. The countries where politically connected businessmen are most likely to prosper. The Economist. Retrieved in from: http://www.economist.com/news/international/21599041-countries-where-politically-connected-businessmen-are-most-likely-prosper-planet

2014. Soil Fertility to Increase Climate Resilience in Ukraine. The World Bank. Retrieved in October 2016 from: http://www.worldbank.org/en/news/feature/2014/12/05/ukraine-soil

Ryabinska (2011), The Media Market and Media Ownership in Post-Communist Ukraine. Impact on Media Independence and Pluralism. Problems of Post-Communism, vol. 58., no. 6.

  • Project by
    Institute of Mass Information
  •  
    Global Media Registry
  • Funded by
    BMZ